DNC DRIP FEED | BO TRUYEN DNC | CNC DRIP FEED

Address: No. 7/2F8, Truong Thi Nhu Street, Xuan Thoi Son, Hoc Mon, Ho Chi Minh City

Phone numbers: 0903 700 720

Emails: ausyscnc@gmail.com

Tính năng xem nội dung File gia công - Bộ truyền DNC One V7.7

Posted at . Category: DNC One

CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA DNC ONE V7.7

1. Tính năng xem nội dung file:

Người tạo file gia công thường ghi chú ở đầu file các hướng dẫn, ví dụ như thông số dao để người vận hành máy CNC biết cách tiến hành gia công. Do đó DNC ONE V7.7 cập nhật tính năng cho phép xem nội dung file trước khi truyền.

Sau khi chọn file, DNC ONE sẽ hiện thị nội dung của file.

- Dùng nút nhấn ▼/▲ để lật xem từng câu lệnh.

   

- Nếu file gia công không có số câu lệnh NDNC ONE sẽ tự động thêm số thứ tự hàng L để biết vị trí câu lệnh đang hiển thị.

 

- Nhấn nút Cycle Start trên máy CNC để bắt đầu truyền chương trình đang hiển thị.

- Để cắt chương trình tự động, nhấn giữ nút SET.

- Để chọn xem file khác, đưa vị trí hiển thị về hàng đầu tiên, sau đó nhấn nút ▲ sẽ thoát ra ngoài danh sách file.

 

2. Tính năng cài đặt thời gian trễ ở từng câu lệnh khi truyền RS232 (Line Delay)

Một số đời máy CNC cũ thường có độ trễ đáp ứng khi nhận dữ liệu qua RS232, vì vậy DNC ONE thêm chức năng cài đặt độ trễ ở mỗi câu lệnh truyền vào máy CNC.

Đơn vị thời gian là mili giây (ms).

Giá trị mặc định là 0 (ms). Tức là DNC ONE truyền liên tục mà không có thời gian chờ.

Giá trị lớn nhất là 255 (ms).

    

 Ví dụ nếu cài đặt độ trễ là t (ms), thì sau khi truyền xong một câu lệnh, sẽ chờ trong thời gian t (ms) rồi mới truyền câu lệnh tiếp theo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền thuộc về AUSYS.VN | Automatic Systems

Địa chỉ: Số 51, đường Ao Đôi, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, TPHCM

Số điện thoại: 0903 700 720

Địa chỉ email: ausyscnc@gmail.com

Website: www.ausys.vn , www.maycncvietnam.com , www.dncdripfeed.com

bo truyen dnc , truyen dnc , dnc drip feed , cnc drip feed , dnc one

bo truyen dnc , truyen dnc , dnc drip feed , cnc drip feed , dnc one

 

Article Related

Contact

Hotline: (+84) 903700720

Email: ausyscnc@gmail.com

Counter

Users online: 0

Today: 38

Yesterday: 94

This week: 341

This month: 1775

Total: 65789

Technology Solution